Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Hoạt động tư vấn pháp luật cho phạm nhân-Thực tiễn tại trại giam Bình Điền ở tỉnh Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN: 2525-2666
Tên tạp chí Tạp chí Pháp luật và thực tiễn (2525-2666)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường ĐH Luật, Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2019
Tập:
Số: 01/2018
Trang:
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Lý Nam Hải (Chính)
File đính kèm:
  1. Báo pháp luật và thực tiễn
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: Báo pháp luật và thực tiễn