Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Hiện trạng và giải pháp cải thiên quản lý vệ sinh môi trường chợ An Cựu, thành phố Huế
Tạp chí:
ISSN: 0866-7608
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường (0866-7608)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2019
Tập:
Số: 22
Trang: 130-138
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Yến (Chính), Nguyễn Đăng Hải, Lê Quang Cảnh
File đính kèm:
  1. Muc_luc(1).jpg
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://hunre.edu.vn/hre/Tap-chi-so-22-t16216-17161.html