Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Khả năng sinh sản của trâu ở ven phá Tam Giang, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi (1859-476X)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Hội KHKT Chăn nuôi Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2019
Tập:
Số: 243
Trang: 16-19
Lĩnh vực: Sinh học sinh sản
Tác giả: Dương Thanh Hải (Chính), Phan Thị Hằng
File đính kèm:
  1. Screen_Shot_2019-05-14_at_9_37_55_AM1.png
Đề tài liên quan: 0