Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Does conventional freezing affect sperm DNA fragmentation?
Tạp chí:
ISSN: 2233-8233
Tên tạp chí Clinical and Experimental Reproductive Medicine (2233-8233, E-ISSN: 2233-8241)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản KOREAN SOC REPRODUCTIVE MEDICINE
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2019
Tập: 46
Số: 2
Trang: 67-75
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Tác giả: Lê Minh Tâm (Chính), Nguyễn Thị Thái Thanh, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Thị Tâm An, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Cao Ngọc Thành
File đính kèm:
  1. cerm-2019-46-2-67.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.5653/cerm.2019.46.2.67