Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ỨNG DỤNG GIS VÀ PHÂN TÍCH ĐA CHỈ TIÊU XÁC ĐỊNH QUỸ ĐẤT BỐ TRÍ ĐẤT Ở PHỤC VỤ ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội Thảo GIS 2018
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2018
Tập:
Số:
Trang: 567-577
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Tác giả: Trương Đỗ Minh Phượng (Chính), Dương Quốc Nõn, Nguyễn Hữu Ngữ
File đính kèm:
  1. Full_Paper_GIS_2018_AHP_và_GIS_Phú_Vang_Minh_Phuong.docx
Thuộc đề tài: 1