Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Hiệu ứng Stark quang học của exciton trong giếng lượng tử InN/GaN
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu hội nghị vật lý Thừa Thiên Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2018
Tập:
Số:
Trang: 299
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Lê Thị Ngọc Bảo, Lê Quý Thông, Lê Ngọc Minh, Lê Thị Diệu Hiền, Đinh Như Thảo (Chính)
File đính kèm:
  1. Bao_DHKH_v3.doc
Thuộc đề tài: 0