Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Dynamics of Red River Delta (Vietnam) and Main Problems in Coastal Natural Resource Exploitation
Tạp chí:
ISSN: 1875-3728
Tên tạp chí Geography and Natural Resources (1875-3728, 1875-371X)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản MAIK NAUKA/INTERPERIODICA/SPRINGER
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2018
Tập: 39
Số: 4
Trang: 389-395
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyen Van Cu, Nguyen Thai Son, V. V. Ermoshin, K. S. Ganzei, Dao Dinh Cham, Dao Thi Thao, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyen Quoc Cuong, Nguyen Quang Minh
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/data/2019/6/44c5fd804762a23cfb73-đã_chuyển_đổi.pdf