Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đặc điểm kiến trúc tổng thể chùa Huế thời Nguyễn
Tạp chí:
ISSN: 1859-2163
Tên tạp chí Huế xưa và nay
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2018
Tập:
Số: Số 148 (7-8/2018)
Trang: 56-66
Lĩnh vực: Nghệ thuật kiến trúc
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tùng (Chính), Nguyễn Thị Minh Xuân, Trần Thành Nhân
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://www.mediafire.com/file/5p3e54jq84hqdsm/xua_va_nay_Bai_viet_Chua_Hue.pdf/file