Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Fibers of rational maps and Jacobian matrices
Tạp chí:
ISSN: 0021-8693
Tên tạp chí Journal of Algebra (0021-8693)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2021
Tập: 571
Số:
Trang: 40-54
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ, Toán học cơ bản
Tác giả: Marc Chardin, Steven Dale Cutkosky, Trần Quang Hóa
File đính kèm:
  1. cct2019.pdf
Đề tài liên quan: 1
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.jalgebra.2019.01.035