Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN CÁ BỐNG CÁT (Glossogobius giuris Hamilton, 1822) Ở SÔNG TRÀ KHÚC, TỈNH QUẢNG NGÃI
Tạp chí:
ISSN: 1859-4581
Tên tạp chí Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (1859-4581)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2019
Tập:
Số: 364
Trang: 95-102
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chính), Nguyễn Thượng Ánh
File đính kèm:
  1. Muc_luc_ca_bong_cat.jpg
Thuộc đề tài: 0