Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Two new cane-like species of Begonia L. (Begoniaceae) from central Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 1179-3155
Tên tạp chí Phytotaxa (1179-3155, E-ISSN: 1179-3163)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản MAGNOLIA PRESS
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2019
Tập: 411
Số: 1
Trang: 057-064
Lĩnh vực: Thực vật học
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng, Yu- Min Shui (Chính), Vũ Tiến Chính, Lê Tuấn Anh, Phạm Thị Thành Đạt, Nguyễn Văn Đạt, Li- Gong Lei
File đính kèm:
  1. received_1299094940266853_2.png
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.411.1.5