Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP NANO ZnO PHA TẠP La BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL
Tạp chí:
ISSN: ISSN 1859-4069
Tên tạp chí Tạp chí Hoá học và ứng dụng (1859-4069)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Hội Hoá học Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2018
Tập: 43
Số: 3
Trang: 41-44
Lĩnh vực: Hoá vô cơ và hạt nhân
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)
File đính kèm:
  1. 1_Báo_Phạm_Thị_Nhiễu_Summary.docx
Đề tài liên quan: 0