Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Extraction optimization of Ophiocordyceps sobolifera polysaccharides with antioxidant activities
Tạp chí:
ISSN: 0866-7144
Tên tạp chí Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry) (0866-7144, E-ISSN: 2572-8288)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WILEY & Vietnam Academy of Science and Technology
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2019
Tập: 57
Số: 4E3,4
Trang: 313-318
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Trần Văn Khoa (Chính), Lê Trung Hiếu, Lê Lâm Sơn, Trịnh Tam Kiệt, Trần Thị Văn Thi (Chính)
File đính kèm:
  1. IMG_9788.jpg
Đề tài liên quan: 0