Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đánh giá khả năng tiếp cận quyền sử dụng đất của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
Tạp chí:
ISSN: ISSN 2525-2216
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đất (0868-3743)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Hội Khoa học Đất Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2019
Tập:
Số: 56/2019
Trang: 128
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Tác giả: Nguyễn Tiến Nhật (Chính), Trương Đỗ Minh Phượng, Lê Ngọc Phương Quý
File đính kèm:
  1. HT080_Fulltext_KHD_Khả_năng_tiếp_cận_QSĐĐ_DTTS.doc
Thuộc đề tài: 0