Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu hoạt tính kháng oxi hóa của các cao chiết và thành phần metyl gallat của cây chùm gởi (Helixanthera parasitica Loranthaceae)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry) (0866-7144, E-ISSN: 2572-8288)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WILEY & Vietnam Academy of Science and Technology
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2015
Tập: 53
Số: 6e 1,2
Trang: 262-266
Lĩnh vực: Dược liệu học; Cây thuốc; Con thuốc; Thuốc Nam, thuốc dân tộc
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài
File đính kèm:
  1. 81.pdf
Đề tài liên quan: 0