Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Protein-enrichment of cassava pulp as feed for growing pigs
Tạp chí:
ISSN: 0121-3784
Tên tạp chí Livestock Research for Rural Development (0121-3784)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Centro para la Investigacion en Sistemas Sostenibles de Produccion Agropecuaria
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2019
Tập: 30
Số: 5
Trang:
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Dư Thanh Hằng (Chính), Hồ Lê Quỳnh Châu, Lê Thị Thu Hằng
File đính kèm:
  1. Livestock_Research_for_Rural_Development_31.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://www.lrrd.org/lrrd31/5/hang31073.html