Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Drought and conflicts at the local level: Establishing a water sharing mechanism for the summer-autumn rice production in Central Vietnam
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí International Soil and Water Conservation Research (2095-6339, E-ISSN: 2589-059X)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản KEAI PUBLISHING LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ISI
Năm đăng: 2019
Tập: 7
Số: 4
Trang: 362-375
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Chuong Van Huynh (Chính), Catharien Terwisscha van Schelting, Ty Huu Pham, Dương Quốc Nõn, Trần Thị Phượng, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Tung Gia Pham, Nguyễn Bích Ngọc, Jos Timmerman
File đính kèm:
  1. 1-s2_0-S2095633919300103-main1.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095633919300103