Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: An experimental heat transfer investigation of using spacer in direct contact membrane distillation
Tạp chí:
ISSN: 1876-6102
Tên tạp chí Energy Procedia (1876-6102)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ELSEVIER
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2019
Tập: 160
Số:
Trang: 223-230
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Tác giả: Vệ Quốc Linh (Chính), Kawtar Rahaoui, Mohammed Bawahab, Hosam Faqeha, Abhijit Date, Ahmadreza Faghih, Aliakbar Akbarzadeh
File đính kèm:
  1. Paper_1_-_final.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.egypro.2019.02.140