Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Thử nghiệm hoạt tính kháng nấm Candida sp. của một số chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên
Tạp chí:
ISSN: 0866-7829
Tên tạp chí Tạp chí Truyền nhiễm Việt Nam (0866-7829)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Hội Truyền nhiễm Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2019
Tập: 27
Số: 3
Trang: 91-96
Lĩnh vực: Ký sinh trùng học
Tác giả: Ngô Thị Minh Châu, Tôn Nữ Phương Anh (Chính), Hà Thị Ngọc Thúy, Đỗ Thị Bích Thảo, Nguyễn Phước Vinh
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: http://benhnhietdoi.vn/tin-tuc/tap-chi-truyen-nhiem-viet-nam/33