Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế, thực trang và giải pháp
Tạp chí:
ISSN: 1859-1388
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn (2588-1213)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2015
Tập: 105
Số: 6
Trang: 155-160
Lĩnh vực: Luật học
Tác giả: Đồng Thị Huyền Nga
File đính kèm:
  1. bb82f3d7c5973dc96486.jpg
Đề tài liên quan: 0