Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Quan điểm của Tòa án Nhân quyền châu Âu về quyền được sống trong môi trường trong lành - Một số kinh nghiệm cho Việt Nam
Tạp chí:
ISSN: 2525-2666
Tên tạp chí Tạp chí Pháp luật và thực tiễn (2525-2666)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường ĐH Luật, Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2018
Tập:
Số: 35
Trang: 68-77
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đồng Thị Huyền Nga (Chính)
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://www.hul.edu.vn/cac-so-da-xuat-ban/muc-luc-tap-chi-phap-luat-va-thuc-tien-so-35-nam-2018_3981.html