Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu điều chế MgO kích thước nanomet từ quặng secpentin và axit HCl
Tạp chí:
ISSN: ISSN 0866-7144
Tên tạp chí Tạp chí Hóa học (234)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Bộ Quốc phòng
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập: 57
Số: 6E 1,2
Trang: 197-202
Lĩnh vực: Hoá vô cơ và hạt nhân
Tác giả: Võ Văn Tân
File đính kèm:
  1. Tom_tat_bai_bao_TCHH_T57_2019.docx
Đề tài liên quan: 0