Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Hiện trạng nuôi cá lồng và tình hình xuất hiện bệnh trên một số đối tượng cá nước lợ - mặn có giá trị kinh tế nuôi tại Thừa Thiên - Huế
Tạp chí:
ISSN: 1859-4581
Tên tạp chí Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (1859-4581)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2019
Tập:
Số: 374
Trang: 50-57
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Tác giả: Phạm Thị Hải Yến, Trần Quang Khánh Vân, Nguyễn Khoa Huy Sơn, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm
File đính kèm:
  1. 1_001.jpg
Thuộc đề tài: 0