Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Hiệu quả kinh tế - xã hội của mô hình Homestay trong phát triển du lịch cộng đồng tại vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng
Tạp chí:
ISSN: 0866-7120
Tên tạp chí Tạp chí Kinh tế và dự báo (551)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2019
Tập: 12
Số: 36
Trang: 54-58
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH, Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Trần Công Dũng (Chính), Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Quang Phục, Lê Quang Trực
File đính kèm:
  1. 2019-Kinh_te_va_du_bao-36(718)-Hieu_qua_KTXH_cua_mo_hinh_Homestay_trong_phat_trien_DLCD_tai_vung_dem_Vuon_quoc_gia_PNKB.pdf
Thuộc đề tài: 1