Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đánh giá tình hình phát triển một số loài lâm sản ngoài gỗ ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN: 2588-1256
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp (2588-1256)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập: 4
Số: 1
Trang: 1766 - 1775
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Lê Quang Vĩnh (Chính), Hoàng Huy Tuấn, Nguyễn Duy Phong, Hoàng Dương Xô Việt, Lê Thị Phương Thảo
File đính kèm:
  1. 370-Article_Text-955-1-10-20200422.pdf
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: http://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/370