Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Assessment of testis histopathological changes and spermatogenesis in male mice exposed to chronic scrotal heat stress
Tạp chí:
ISSN: 2318-1265
Tên tạp chí Journal of Animal Behaviour and Biometeorology (2318-1265)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản MALQUE PUBLISHING
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2020
Tập: 8
Số: 3
Trang: 174-180
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng (Chính), Đặng Văn Phước, Đặng Công Thuận, Lê Minh Tâm, Nguyễn Vũ Quốc Huy
File đính kèm:
  1. Nguyen_Thanh_Tung_et_al_2020_Journal_of_Animal_Behaviour_and_Biometeorology.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.jabbnet.com/volume-8-issue-3-2020-cr4w/k9b8u9zo25/Assessment-of-testis-histopathological-changes-and-spermatogenesis-in-male-mice-exposed-to-chronic-scrotal-heat-stress