Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đặc điểm thành phần loài và các chỉ số đa dạng sinh học của thực vật thân gỗ ưu hợp cây họ Dầu thuộc kiểu rừng kín thường xanh ở Huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN: 2588-1256
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp (2588-1256)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập: 1
Số: 4
Trang: 1776-1786
Lĩnh vực: Tài nguyên rừng
Tác giả: Lê Thái Hùng (Chính), Ngô Tùng Đức, Trần Nam Thắng, Đinh Tiến Tài
File đính kèm:
  1. 371-Article_Text-957-4-10-20200423.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/371