Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: An Interprofessional Approach to Assessing Research Ethics Capacity in Vietnam: Implications for Nursing Education
Tạp chí:
ISSN: 1536-5026
Tên tạp chí Nursing Education Perspectives (1536-5026, E-ISSN: 1943-4685)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2020
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Tác giả: Michele Upvall, Nguyễn Thanh Thảo, Jonathan Beever, Nguyễn Vũ Quốc Huy
File đính kèm:
  1. 10_1097_01_nep_0000000000000683.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://journals.lww.com/neponline/Abstract/9000/An_Interprofessional_Approach_to_Assessing.99522.aspx