Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: The potential for REDD+ to reduce forest degradation in Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 1748-9326
Tên tạp chí Environmental Research Letters (1748-9326)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản IOP PUBLISHING LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2020
Tập: 15
Số: 7
Trang:
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Ngô Tùng Đức (Chính), Lê Văn An, Lê Thái Hùng, Stas, S.M., Le, T.C., Tran, H.D., Pham, T., Le, T.T., Spracklen., B.D., Langan, C., Cuthbert, R., Buermann, W., Phillips, O.L., Jew, E.K.K., Spracklen, D.V.
File đính kèm:
  1. 1__Ngo_2020_Environ__Res__Lett__15_0740252.pdf
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab905a