Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: THE EFFECT OF OXALATE ON THE AVAILABILITY OF MINERALS IN PIG DIETS CONTAINING FRESH OR ENSILED TARO LEAVES
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Livestock Research for Rural Development (0121-3784)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Centro para la Investigacion en Sistemas Sostenibles de Produccion Agropecuaria
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2019
Tập: 1
Số: 8
Trang: 31
Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Dư Thanh Hằng (Chính), Lê Đức Ngoan, Vũ Văn Hải
File đính kèm:
  1. hang31126.html
Đề tài liên quan: 0