Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Hiệu quả nuôi cá lồng của nông hộ tại vùng đầm phá Tam giang - Cầu hai, tỉnh Thừa Thiên - Huế
Tạp chí:
ISSN: 1859-4581
Tên tạp chí Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (1859-4581)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2019
Tập: Kỳ 2 tháng 9 năm 201
Số: 2. 9/2019
Trang: 119-125
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương (Chính), Bùi Đức Tính, Trịnh Văn Sơn, Lê Khắc Phúc
File đính kèm:
  1. Nguyen_Thi_Thu_Huong_et_al__2019_-_trang_74-160_TC_NNPTNT.pdf
Thuộc đề tài: 0