Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: HIỆU QUẢ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN AO HỒ TẠI HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Tạp chí:
ISSN: 1859-4581
Tên tạp chí Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (1859-4581)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập: Kỳ 1 tháng 4/2020
Số: 382 năm 2020
Trang: 127-133
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương (Chính), Trịnh Văn Sơn, Bùi Đức Tính, Lê Khắc Phúc
File đính kèm:
  1. Bai_trang_127-133.pdf
Thuộc đề tài: 0