Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đánh giá thực trạng lấn chiếm đất rừng phòng hộ tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Tạp chí:
ISSN: ISSN 2588-1256
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp (2588-1256)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập: 4
Số: 1
Trang: 1691-1699
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Nguyễn Văn Bình (Chính), Trương Đỗ Minh Phượng, Nguyễn Văn Tiệp
File đính kèm:
  1. 360-Article_Text-943-4-10-202005131.pdf
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: http://tapchi.huaf.edu.vn/360-Article Text-943-4-10-20200513.pdf