Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ĐA DẠNG SINH KẾ CỦA NÔNG HỘ TRỒNG KEO Ở MIỀN NÚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Tạp chí:
ISSN: 2588-1191
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập: 3B
Số: 129
Trang: 1-12
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Hoàng Thị Hồng Quế (Chính), Lê Thị Hoa Sen, Trần Nam Thắng
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ARD/article/view/5668