Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ứng dụng viễn thám và GIS có sự tham gia để xây dựng bản đồ phân vùng nguồn nước tưới cho đất trồng lúa trong điều kiện hạn hán tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Tạp chí:
ISSN: ISSN 2588–1191
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2019
Tập: 128
Số: 3C
Trang: 23-35
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường, Viễn thám
Tác giả: Trần Thị Phượng (Chính), Trương Đỗ Minh Phượng, Trịnh Ngân Hà, Huỳnh Văn Chương
File đính kèm:
  1. Ung_dung_vien_tham_va_GIS_co_su_tham_gia_de_xay_dung_ban_do_phan_vung_nguon_nuoc_tuoi_cho_dat_trong_lua_trong_dieu_kien_han_han_tai_huyen_Hoa_Vang,_thanh_pho_Da_Nang1.pdf
Thuộc đề tài: 1