Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Hệ sinh thái khởi nghiệp trong ngành du lịch ở Pháp và những khuyến nghị với Việt Nam.
Tạp chí:
ISSN: ISBN 978-604-55-4620-8
Tên tạp chí Hội thảo Khoa học quốc tế "Khởi nghiệp và sáng tạo - Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam" do Trường ĐH Kinh tế Huế; Trường ĐH Hải Phòng; Trường ĐH Thương mại Hà Nội; Trường Đại học Sofia St. Kliment Ohridski, NXB Hà Nội.
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2019
Tập: 1
Số:
Trang: 204-217
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Hữu Lợi (Chính), Trần Thị Thu Thủy (Chính)
File đính kèm:
  1. ISBN-05_05.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: www.hce.edu.vn