Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng: Nghiên cứu kinh nghiệm tại siêu thị Big C- Thành phố Huế
Tạp chí:
ISSN: 0866-7969
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Kinh tế (0866-7969)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí Khác
Năm đăng: 2016
Tập: 4
Số: 4
Trang: 67-79
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Hồ Thị Hương Lan (Chính)
File đính kèm:
  1. SERVICE_QUALITY.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/data/2020/7/SERVICE_QUALITY.pdf