Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Exploitation of Spiritual Tourism in THua Thien Hue province, Vietnam: A perspective from tourism companies
Tạp chí:
ISSN: 2588-1205
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển (2588-1205)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2019
Tập: 128
Số: 5C
Trang:
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Hồ Thị Hương Lan
File đính kèm:
  1. 5126
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ED/article/view/5126