Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ảnh hưởng của nồng độ CuO dến tính chất vật lý của hệ gốm 0.48BZT - 0.52BCT
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2018
Tập: 1
Số: 125
Trang: 156
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Nguyễn Hoàng Yến, Dụng Thị Hoài Trang, Lê Thị Liên Phương, Võ Thanh Tùng, Nguyễn Hoàng Vũ, Nguyễn Thị Lệ Huyền
File đính kèm:
  1. Anh_huong_cua_CuO_den_tinh_chat_vat_ly_cua_he_gom_BZT_BCT.pdf
Đề tài liên quan: 0