Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Mô hình lý thuyết về điểm đến du lịch thông minh
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn (2588-1213)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2019
Tập: 128
Số: 6D
Trang: 17-35
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH, XÃ HỘI HỌC
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nghĩa (Chính), Nguyễn Thị Thúy Vân
File đính kèm:
  1. Nghia_Van_(2019).pdf
Thuộc đề tài: 1