Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu nhân giống bạch đàn Eucalyptus urophylla dòng U6 bằng phương pháp nuôi cấy mô
Tạp chí:
ISSN: ISSN 1859-4581
Tên tạp chí Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (1859-4581)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập:
Số: Tháng 10/2012
Trang:
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Trần Thị Lệ (Chính), Hoàng Thị Thu Giang
File đính kèm:
  1. (TRANG_132_-_139)_TAP_CHI_NN_PTNT_10_2012.pdf
Đề tài liên quan: 0