Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất các giống lúa thuần nhập nội tại tỉnh Bình Định năm 2014-2015
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (1859-4581)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập: 1
Số: Tháng 6/2015
Trang:
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Trần Thị Lệ, Nguyễn Thị Hoàng Vi (Chính)
File đính kèm:
  1. (TRANG_92_-_100)_TAP_CHI_NN_PTNT_6_2015.pdf
Đề tài liên quan: 0