Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Tuyển chọn một số giống lúa chất lượng cao phục vụ cho sản xuất ở các tỉnh miền Trung bằng phương pháp điện di SDS-PAGE protein
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2020
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Sinh thái học
Tác giả: Trần Thị Lệ (Chính), Đặng Thị Thương, Võ Công Thành
File đính kèm:
  1. (TRANG_117-_HOI_NGHI_KHOA_HOC_QUY_NHON.pdf
Đề tài liên quan: 0