Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống lúa mới có khả năng chịu mặn vụ Đông Xuân 2012 – 2013 tại xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
Tạp chí:
ISSN: ISSN 1859-1388
Tên tạp chí Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước (1)
Tạp chí Trong nước
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập: 91A
Số: 3
Trang:
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Trần Thị Lệ (Chính), Nguyễn Bá Trung, Hoàng Kim
File đính kèm:
  1. (TRANG_83-94)_TAP_CHI_KHOA_HOC_-_DAI_HOC_HUE_SO_3_THANG_4_2014.pdf
Đề tài liên quan: 0