Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống lúa chịu mặn trong vụ ĐX 2011-2012 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2020
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Trần Thị Lệ, Phan Thị Phương Nhi (Chính), Nguyễn Công Trọng, Trịnh Thị Sen, Hoàng Trọng Kháng, Nguyễn Hồ Lam
File đính kèm:
  1. (TRANG_105-116)_-_HOI_THAO_QUOC_TE_-_2012.pdf
Đề tài liên quan: 0