Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Thực trạng và những thách thức trong quản lý đất ngập nước tại vùng cửa sông Ô Lâu, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN: 2588-1256
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp (2588-1256)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập: 4
Số: 2
Trang: 1861-1870
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Tác giả: Dương Quốc Nõn (Chính), Nguyễn Hữu Ngữ, Lê Hữu Ngọc Thanh, Trương Đỗ Minh Phượng, Nguyễn Thị Nhật Linh, Nguyễn Thành Nam (TNĐ)
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: http://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/438