Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Mức độ định hướng thị trường các sản phẩm nông nghiệp của hộ nghèo khu vực miền núi: Nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Kon Tum
Tạp chí:
ISSN: 1859-4794
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam (1859-4794)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Bộ Khoa học và Công nghệ
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập: 62
Số: 10
Trang: 33-39
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng (Chính), Lê Văn Nam (Chính), Trần Cao Úy (Chính)
File đính kèm:
  1. 2020_Dinh_huong_thi_truong_nguyentiendung.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/830