Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Development of a diagnostic SCAR marker for Vibrio shilonii caused acute hepatopancreatic necrosis disease in whiteleg shrimp
Tạp chí:
ISSN: 2310-5380
Tên tạp chí Advancements in Life Sciences (2310-5380)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản CENTRE EXCELLENCE MOLECULAR BIOLOGY-CEMB
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2020
Tập: 7
Số: 4
Trang: 257-263
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Hoàng Tấn Quảng (Chính), Phạm Thị Diễm Thi, Trần Thúy Lan, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Thị Thu Liên (Chính)
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: http://www.als-journal.com/7412-20/