Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Computationally Efficient Model Predictive Control for Quasi-Z Source Inverter based on Lyapunov Function
Tạp chí:
ISSN: 1746-6172
Tên tạp chí International Journal of Modelling, Identification and Control (1746-6172, E-ISSN: 1746-6180)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản INDERSCIENCE ENTERPRISES LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2020
Tập: 36
Số: 4
Trang: 342-352
Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Tác giả: Minh-Khai Nguyen, Kim-Anh Nguyen, Thi-Thanh-Van Phan, Van-Quang-Binh Ngo (Chính)
File đính kèm:
  1. IJMIC_36(4)_Paper_7.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=117492