Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ganglioneuroma of mediastinum and adrenal gland
Tạp chí:
ISSN: 2213-5766
Tên tạp chí Journal of Pediatric Surgery Case Reports (2213-5766)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ELSEVIER
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2020
Tập: Volume 61, October 2
Số: 101628
Trang:
Lĩnh vực: Nhi khoa
Tác giả: Bùi Bỉnh Bảo Sơn (Chính)
File đính kèm:
  1. Son_-_Ganglioneuroma_of_mediastinum_and_adrenal_gland_(2020).pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.epsc.2020.101628